ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η θέση και ο ρόλος του επιστήμονα δεν ανάγεται στην άκριτη τεχνική διεκπεραίωση χειραγωγικών επιλογών, στην εθελοτυφλούσα αδιαφορία για το κοινωνικό γίγνεσθαι, στο τέλμα της ιδιώτευσης και στη συνένοχη σιωπηρή αποδοχή της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, εν ονόματι μιας δήθεν επιστημονικής αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

Με πρωτοβουλία μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, από 7ης Νοεμβρίου 2001 συγκροτήθηκε και λειτουργεί «όμιλος για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας», με έμφαση στην ιστορία του μαρξισμού.

Η δραστηριότητα του ομίλου θα εκτυλίσσεται με τις εξής μορφές:

Η επιλογή του εν λόγω θέματος και των αντίστοιχων τρόπων προσέγγισης έγινε διότι:

Ο όμιλος αυτός είναι ανοικτός σε όσους συμμερίζονται αυτούς τους προβληματισμούς της ομάδας πρωτοβουλίας, και λειτουργεί με βάση τις αρχές του εθελοντισμού, του αμοιβαίου σεβασμού, της ανεξιγνωμίας και της αποφυγής πάσης φύσεως εντάξεων στον όμιλο ή αποκλεισμών από αυτόν βάσει κομματικών κριτηρίων.

Θεωρούμε ότι ωριμάζουν, είτε έχουν ήδη ωριμάσει οι συνθήκες και συνειδητοποιείται η αναγκαιότητα τέτοιου είδους δραστηριότητας,  ιδιαίτερα της νεολαίας – για την προετοιμασία του διεθνούς επαναστατικού κινήματος του μέλλοντος -  σε πολλές πόλεις και χώρες του κόσμου.

1