ΟΜΙΛΙΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Δ. Πατέλης (Χανιά, 2010):

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΗ.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(δυνατότητα download mp3 και online streaming)

Τα 3 πρώτα αρχεία έχουν χαμηλή ένταση (γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί). Ακούγονται όμως αρκετά καλά με ακουστικά.

 

1. Εισαγωγικές εννοιολογήσεις

 

15. Καταμερισμός εργασίας. Παραγωγικές δυνάμεις

 

 

2. Τάσεις, προσεγγίσεις, εμφάσεις, στάσεις

 

16. Παραγωγικές δυνάμεις, τεχνική-τεχνολογία. Εργασιακές σχέσεις

 

 

3. Στάσεις...προσωπικότητα ερευνητή

 

17. Χαρακτήρας εργασίας-εργασιακές σχέσεις-σχέσεις παραγωγής

 

 

4. Εισαγωγικά. Αιτιότητα, αιτιοκρατία, νομοτέλεια

 

18. Διαλεκτική παραγωγικών δυνάμεων. Σχέσεις παραγωγής & Αντιδιαλεκτικές μονομέρειες. Ουσία-φαινόμενο-δημογραφία

 

 

5. Επίπεδα αλληλεπιδράσεων, αναγωγισμός. Δρόμοι της κοινωνικής θεωρίας. Χέγκελ

 

19. Φαινόμενο. Συν-ειδέναι-επιστήμες. Μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ηθική

 

 

 

6. Εκδοχές αναγωγισμού. Συνεισφορά-ανακαλύψεις Μαρξ

 

20. Φαινόμενο. Μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ηθική-αξίες

 

 

7. Ανακαλύψεις Μαρξ.Μεθοδολογία οργανικού όλου-Αρχή

 

21. Φαινόμενο. Πολιτική-Δίκαιο. Αισθητική 

 

 

8. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο

 

22. Φαινόμενο. Αισθητική. Θρησκεία 

 

 

9. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Όροι-γνωσιακή συγκυρία

 

23. Φαινόμενο. Φιλοσοφία. Πραγματικότητα. Εποικοδόμημα 

 

 

10. Ιστορικό & λογικό. Αρχή-ανάγκες

 

24. Πραγματικότητα. Προσωπικότητας τυπολογία 

 

11. Αρχή-Μετάβαση από Είναι σε Ουσία

 

 

25. Διαδικασία ιστορικής ανάπτυξης. Προϋποθέσεις. Πρωταρχική εμφάνιση. Διαμόρφωση. Δουλοκτησία 

 

12. Εργασία ως ουσία. Σκοπός

 

 

26. Διαδικασία ιστορικής ανάπτυξης. Δουλοκτησία. Φεουδαρχία. Το γίγνεσθαι της κεφαλαιοκρατίας 

 

13. Σκοπός, συστατικά στοιχεία εργασίας, ανάγκες εργασίας & ανάγκη για εργασία

 

 

27. Διαδικασία ιστορικής ανάπτυξης. Κεφαλαιοκρατία. Πρώιμες και Ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Ωριμότητα-Ενοποίηση ανθρωπότητας 

 

 

14. Εργασία επαναλαμβανόμενη-ανανεούμενη-αναπτυσσόμενη. Δημιουργικότητα

 

   

Ψηφιακό Αρχείο της Διεθνούς Σχολής "Λογική της Ιστορίας" (ΔΣΛΙ)