ΟΜΙΛΙΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Δ. Πατέλης. Διαλέξεις Εισαγωγής στη Φιλοσοφία (με έμφαση στην παιδεία) (Αθήνα, ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, 1997-1998):

(δυνατότητα download mp3 και online streaming)

1. Από τη μυθολογία στη θρησκεία

 

11. Η φιλοσοφία μετά το Μαρξ

 

 

2. Θρησκειολογία

 

12. Τάσεις νέας και νεότερης φιλοσοφίας

 

 

3. Προσωκρατικοί - Ηράκλειτος

 

13. Γνωσιολογία

 

 

4. Προσωκρατικοί - Σωκράτης - Πλάτωνας

 

14. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Διάνοια και λόγος

 

 

5. Αριστοτέλης - Μεσαίωνας - Βυζάντιο - Αναγέννηση

 

15. Η μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου

 

 

6. Αναγέννηση (τέλος) - Διαφωτισμός

 

16. Λογική της Ιστορίας (μέρος 1ο)

 

 

7. Διαφωτισμός - Βασικές αρχές και αντιφάσεις

 

17. Λογική της Ιστορίας (μέρος 2ο)

 

 

8. Γερμανική Κλασική Φιλοσοφία (Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ)

 

18. Λογική της Ιστορίας (μέρος 3ο) 

 

 

9. Φόυερμπαχ, Μαρξ (νεότητα)

 

19. Χαρακτήρας της εργασίας και εκπαίδευση. Καθολική εργασία 

 

 

10. Μαρξ (μέρος 2ο)

 

20. Το ζήτημα της προσωπικότητας 

 

 

Ψηφιακό Αρχείο της Διεθνούς Σχολής "Λογική της Ιστορίας" (ΔΣΛΙ)