ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ "ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

 

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου 2016.

 

 

Έναρξη: 09 Νοεμβρίου 2017.

 

 

Έναρξη: 21 Μαρτίου 2019.

Ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας Αθήνας οργανώνει νέο κύκλο μαθημάτων (συνέχεια του περσινού) Ιστορίας της Επαναστατικής Θεωρίας (του Μαρξισμού).

Τα μαθήματα θα έχουν την εξής μορφή: Διάλεξη με ανάπτυξη της βασικής προβληματικής (εισηγητής αν. καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτρης Πατέλης)

και την επόμενη εβδομάδα, συλλογικό σεμινάριο βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας που θα προτείνεται.

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κάθε Πέμπτη, 18:30.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 318, ΕΜΠ-ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη).

Θερμή παράκληση: η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, δεδομένου ότι το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00.

Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Μαθήματα ιστορίας του μαρξισμού (2016-2017, 2017-2018 & 2019)

Στις συνθήκες της τρίτης βαθύτερης και πιο μακροχρόνιας δομικής κρίσης του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και του συνακόλουθου εν εξελίξει Γ' Ιμπεριαλιστικού Παγκοσμίου Πολέμου, εγείρεται επιτακτικά το ερώτημα: υπάρχει άραγε διέξοδος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας; Η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας.

Η διέξοδος αυτή απαιτεί σφαιρική, θεωρητική και πρακτική προετοιμασία του υποκειμένου των επικείμενων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων που κυοφορεί νομοτελώς το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα στην κρίση και στον πόλεμο. Αναγκαίος όρος για αυτή την προετοιμασία είναι η συστηματική κριτική μελέτη, η διαλεκτική-δημιουργική ανάπτυξη, η διάδοση και η πρακτική εφαρμογή της επαναστατικής θεωρίας. Τα παραπάνω είναι ανέφικτα χωρίς τη συστηματική και συγκεκριμένη διερεύνηση της ιστορίας της επαναστατικής θεωρίας, κυρίως στο έργο των θεμελιωτών του μαρξισμού, με τον οποίο δρομολογείται η ανάπτυξη της διαλεκτικής συνθετικής επιστήμης, σε σχετικά αυτοτελή μεν, πλην όμως, οργανικά αλληλένδετα γνωστικά πεδία.

Η μαρξιστική συνθετική επαναστατική θεωρία προέκυψε ιστορικά μέσα από το ερευνητικό και πρακτικό έργο τιτάνων της σκέψης και της δράσης. Ως εκ τούτου, μόνο ιστορικά μπορεί να διαγνωσθεί η ουσία της επαναστατικοποίησης της κοινωνικής θεωρίας, φιλοσοφίας και μεθοδολογίας που επέφερε το έργο των Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς. Έτσι μπορεί να αναδειχθεί η ιστορική νομοτέλεια που διέπει την κατηγοριακή και εννοιολογική δομή της νόησης στην ερευνητική διαδικασία.

Το καθήκον αυτό δεν είναι ακαδημαϊκό. Πρέπει να ξαναβρούμε το νήμα της αυθεντικής επαναστατικής σκέψης, η απουσία της οποίας οδηγεί μονοσήμαντα σε όλο και πιο τραγικά αποτελέσματα και ήττα. Είναι ζωτικής σημασίας η επιστημονική διερεύνηση της βασικής αρτηρίας της ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού, των ιστορικών όρων και των ορίων του μεγαλειώδους κεκτημένου του, για την περαιτέρω ανάπτυξη της επαναστατικής έρευνας και της θεωρίας, που συνιστά εκ των ων ουκ άνευ όρο για την ανασυγκρότηση του νικηφόρου επαναστατικού κινήματος της εποχής μας και του μέλλοντος.

Η διερεύνηση αυτή δεν μπορεί να είναι γόνιμη και δημιουργική αν ανάγεται σε ακαδημαϊκό αρχειακό σχολαστικισμό, σε δογματικές αγκυλώσεις ή/και σε αναθεωρητικό εκλεκτικισμό, με διάχυση της επαναστατικής θεωρίας σε ποικίλα αστικά, ανορθολογικά κλπ ρεύματα, βάσει συγκυριακών και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Δεν μπορεί να εγκλωβίζεται σε αποσπασματικές θεωρήσεις και μεταφυσικές αντιδιαστολές στοιχείων και περιόδων της ιστορικής ανάπτυξης του μαρξισμού (όπως π.χ. η περιβόητη “τομή” μεταξύ νεαρού και ώριμου Μαρξ).

Η διερεύνηση αυτή είναι εφικτή με το βέλτιστο τρόπο από τη σκοπιά της διαλεκτικής ανάπτυξης-άρσης του κεκτημένου του μαρξισμού, υπό το πρίσμα των νέων ερευνητικών και πρακτικών αναγκών της εποχής μας.

Γι' αυτό ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας Αθήνας οργανώνει κύκλο μαθημάτων Ιστορίας της Επαναστατικής Θεωρίας (του Μαρξισμού). Έναρξη Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. – τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων προς την οδό Μπουμπουλίνας, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη).

Τα μαθήματα θα έχουν την εξής μορφή: Διάλεξη με ανάπτυξη της βασικής προβληματικής (εισηγητής αν. καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτρης Πατέλης) και την επόμενη εβδομάδα, συλλογικό σεμινάριο βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας που θα προτείνεται.

Θερμή παράκληση: η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, δεδομένου ότι το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00.

 

 

13.10.2016

1. Εισαγωγή.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

20.10.2016

Σεμινάριο

 

 

27.10.2016

2. Αρχές της δραστηριότητας του Κ. Μαρξ.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

03.11.2016

Σεμινάριο

 

10.11.2016

Σεμινάριο

 

 

24.11.2016

3. Μετάβαση από τον επαναστατικό δημοκρατισμό στον κομμουνισμό & από τον ιδεαλισμό στον υλισμό.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

01.12.2016

Σεμινάριο

 

 

15.12.2016

4. Η ολοκλήρωση της αντιφατικής μετάβασης των νεαρών Κ. Μάρξ και Φ. Ένγκελς στον υλισμό και στον κομμουνισμό (1843–1844).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

12.01.2017

Σεμινάριο

 

 

19.01.2017

5. Ο νεαρός Ένγκελς. Μαρξ - Αλλοτρίωση, ιδιωτική ιδιοκτησία και χειραφέτηση (στα έργα του 1844).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

26.01.2017

6. Μαρξ - Αλλοτρίωση, ιδιωτική ιδιοκτησία και χειραφέτηση (στα έργα του 1844) - Συνέχεια.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

02.02.2017

Σεμινάριο

 
 

09.02.2017

7. «Κριτικά σκεπτόμενες προσωπικότητες» και «λαϊκές μάζες». Το πρώτο κοινό έργο Μαρξ - Ένγκελς: «Η Αγία οικογένεια, ή κριτική της κριτικής κριτικής».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

16.02.2017

Σεμινάριο

 
 

23.02.2017

8. «Οι θέσεις του Μαρξ για τον Feuerbach ως σταθμός στη διαμόρφωση του μαρξισμού & «μεγαλοφυές έμβρυο» της επαναστατικής κοσμοθεώρησης».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

02.03.2017

Σεμινάριο

  
 

09.03.2017

9. «Η Γερμανική ιδεολογία».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

16.03.2017

Σεμινάριο

  
 

23.03.2017

10. «Η αθλιότητα της φιλοσοφίας».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

30.03.2017

Σεμινάριο

  
 

06.04.2017

11. «Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

27.04.2017

Σεμινάριο

Υπήρξε πρόβλημα με την αποθήκευση του ηχητικού αρχείου.

  
 
   

04.05.2017

12. «Η πρώτη δοκιμασία της επαναστατικής θεωρίας στις επαναστάσεις του 1848-1849».

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

   

11.05.2017

Σεμινάριο

 
 

 

 

09.11.2017

13. Η επαναστατική θεωρία και πράξη στα χρόνια της αντίδρασης και η αρχή της σύνδεσης του μαρξισμού με το μαζικό εργατικό κίνημα. Οι Μαρξ και Ένγκελς ως ιδρυτές της Α΄ Διεθνούς.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

30.11.2017

Σεμινάριο

 

 

11.01.2018

14. Το «Κεφάλαιο» του Μαρξ. Η κορύφωση της μαρξικής θεωρίας και μεθοδολογίας. Η δομή του έργου και η μέθοδος.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

18.01.2018

Σεμινάριο

 

 

25.01.2018

15. Το θεωρητικό περιεχόμενο και η διαλεκτική λογική δομή του Α' τόμου του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ.

1: Εμπόρευμα & χρήμα. Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

01.02.2018

Σεμινάριο

 

08.02.2018

16. Το θεωρητικό περιεχόμενο και η διαλεκτική λογική δομή του Α' τόμου του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ.

2: Η διαδικασία της παραγωγής του κεφαλαίου ως ουσία του αντικειμένου. Η αντιφατικότητα της παραγωγής υπεραξίας (απόλυτης & σχετικής). Εργατικός μισθός, συσσώρευση του κεφαλαίου και πρωταρχική συσσώρευση.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

22.02.2018

Σεμινάριο

 

08.03.2018

17. Το θεωρητικό περιεχόμενο και η διαλεκτική λογική δομή των τόμων Β' & Γ' του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ.

2: Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

15.03.2018

Σεμινάριο

 

 

19.04.2018

18. Προβλήματα που «διαπερνούν» τη λογική του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ. Άρνηση της άρνησης και κεφαλαιοκρατία. Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Το ιστορικό και το λογικό.

Εισήγηση

 

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

26.04.2018

Σεμινάριο

 

21.03.2019

19. Η αρχή της σύνδεσης του μαρξισμού με το μαζικό εργατικό κίνημα. Οι Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς ως ιδρυτές και ηγέτες της Α' Διεθνούς.

Εισήγηση

 

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

28.03.2019 & 04.04.2019

Σεμινάριο

 

11.04.2019

20. Η οικονομική κρίση του 1857. Η συγγραφή νέου κύκλου των οικονομικών χειρογράφων (Grundrisse) στην πορεία προς το «Κεφάλαιο». Η «Εισαγωγή» στα οικονομικά χειρόγραφα 1857-1858.

Εισήγηση

 

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

09.05.2019

21. Οικονομικά χειρόγραφα 1857-1858 (Grundrisse) & Κριτική της πολιτικής οικονομίας: Ζητήματα διαμόρφωσης της μαρξικής θεωρίας και μεθοδολογίας.

Εισήγηση

 

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

16.05.2019

Σεμινάριο