ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ "ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"


 

Β.Α.ΒΑΖΙΟΥΛΙΝ

 

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ "ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΞ

 


Προς τους Έλληνες αναγνώστες [της «Λογικής του “Κεφαλαίου” του Κ. Μαρξ»]

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση της «Λογικής του “Κεφαλαίου” του Κ. Μαρξ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο I

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

§ 1. Προϋποθέσεις και τρόποι εξέτασης της αρχής της επιστήμης

§ 2. Λογική προσδιοριστία και απροσδιοριστία της πρωταρχικής περιγραφής των χαρακτηριστικών της αρχής της επιστήμης

§ 3. Η προσδιοριστία της αρχής εντός του εαυτού της. Λογική ανάλυση του πρώτου παράγοντα της στοιχειώδους μορφής του γνωστικού αντικείμενου

§ 4. Η προσδιοριστία της αρχής εντός του εαυτού της. Λογική ανάλυση του δεύτερου παράγοντα της στοιχειώδους μορφής του γνωστικού αντικειμένου

§ 5. Ο διττός χαρακτήρας της υπόστασης

§ 6. Η ουσία της αρχής ως θεμέλιο. Οι όροι εκδήλωσης της ουσίας

§ 7. Οι μορφές του φαινομένου

§ 8. Ο φετιχισμός του πράγματος. Η αντικειμενική φαινομενικότητα της ουσίας

§ 9. Η ολότητα του φαινομένου

§ 10. Η ουσιώδης σχέση

§ 11. Η πραγματικότητα της αρχής. Λογική ανάλυση της διαδικασίας της ανταλλαγής

§ 12. Η πραγματικότητα της αρχής. Λογική ανάλυση του χρήματος

Κεφάλαιο II

Η ΑΡΧΗ ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΜΙΑ ΣΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΟΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ

§ 1. Το εμπόρευμα και το χρήμα ως τμήμα της μεγάλης σπείρας της έλικος

§ 2. Το γίγνεσθαι της ουσίας (η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο)

Κεφάλαιο III

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 1. Ο διττός χαρακτήρας της διαδικασίας αυτοκίνησης της ουσίας. Η εργασιακή διαδικασία και η διαδικασία προσαύξησης της αξίας ως ουσιώδες και επουσιώδες

§ 2. Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο ως άρνηση της άρνησης του είναι του αντικειμένου. Φαινομενικότητα

§ 3. Το ποσοστό της υπεραξίας, η εργάσιμη ημέρα, το ποσοστό και η μάζα της υπεραξίας ως αντανάκλαση

§ 4. Προσδιορισμένες ουσίες. Η παραγωγή απόλυτης υπεραξίας ως ταυτότητα.

§ 5. Η παραγωγή σχετικής υπεραξίας από την άποψη της κατηγορίας της ετερότητας

§ 6. Η διαφορά (συνεργασία)

§ 7. Η αντίθεση. Η λογική της εξέτασης του τρόπου παραγωγής σχετικής υπεραξίας δια της μανιφακτούρας

§ 8. Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία ως αντίφαση

§ 9. Η παραγωγή απόλυτης και σχετικής υπεραξίας ως θεμέλιο

§ 10. Η απλή αναπαραγωγή ως τυπικό θεμέλιο

§ 11. Η μετατροπή της υπεραξίας σε κεφάλαιο ως πραγματικό θεμέλιο

§ 12. Ο καθολικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης ως πλήρες θεμέλιο

§ 13. Η λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση ως όρος

Κεφάλαιο IV

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

§ 1. Η ύπαρξη (η κύκληση του κεφαλαίου)

§ 2. Το φαινόμενο (η περιστροφή του κεφαλαίου)

§ 3. Η ουσιώδης σχέση (η αναπαραγωγή και κυκλοφορία του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου)

Κεφάλαιο V

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ, ΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κεφάλαιο VI

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ «ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ» ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΞ

§ 1. Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο

§ 2. Το ιστορικό και το λογικό


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Διεθνούς Σχολής "Λογική της Ιστορίας" (ΔΣΛΙ)