ΣΥΝΕΔΡΙΟ

αφιερωμένο στα 50χρονα από την πρώτη έκδοση του βιβλίου

«Λογική του "Κεφαλαίου" του Κ. Μαρξ»

του Β.Α. Βαζιούλιν


Στις 7 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας αφιερωμένο στα 50χρονα από την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Λογική του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ» του Β.Α. Βαζιούλιν με τίτλο: «Λογική του Κεφαλαίου και αναστοχασμός της σύγχρονης κοινωνίας».

 

 

Θεματικές:

1. Η μέθοδος του Κ. Μαρξ και η μεθοδολογία του Β.Α. Βαζιούλιν. Η νέα μέθοδος έρευνας του "Κεφαλαίου".

2. Η μέθοδος του Κ. Μαρξ ως τρόπος κριτικής νόησης.

3. Η μέθοδος του Κ. Μαρξ ως κοινωνική πρόβλεψη. Το ιστορικό όριο της σύγχρονης οργάνωσης της κοινωνίας και τα απεικάσματα του μέλλοντος.

4. Η θεωρία των κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών και η θεωρία των τύπων. Προϊστορία και καθαυτό ιστορία.

5. Προβλήματα που «διαπερνούν» το "Κεφάλαιο" του Κ. Μαρξ:

    • Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο

    • Το ιστορικό και το λογικό

6. Αισθητική. Ηθική. Δίκαιο. Μορφές κοινωνικής συνείδησης.