Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποιος, ποιον και γιατί

Επιμέλεια: Χ.Κάτσικας - Γ.Καββαδίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος                                                                                                                                                     7

 

ΜΕΡΟΣ Α'

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

    Θανάσης Τσιριγώτης

    Η αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση.                                                                                                      19

    Δημήτρης Πατέλης

    Η παιδεία ως συνιστώσα της δομής και της ιστορίας.

    Εκπαίδευση και αξιολόγηση.                                                                                                                 53

    Michael W. Apple

    Ρητορικές μεταρρυθμίσεις: αγορές, πρότυπα απόδοσης και ανισότητα.                                               99

    Γιώργος Γρόλλιος - Τάσος Λιάμπας - Χρήστος Τζήκας

    Ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.                                113

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

    Γιώργος Μαυρογιώργος

    Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: η εναρμόνιση του πανοπτισμού.                                                        139

    Michael W. Apple

    Αν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η απάντηση, ποια είναι η ερώτηση;                                   151

    Χρήστος Κάτσικας

    Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: ποιος, ποιον και γιατί.                                                                 161

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

    Γιώργος Καββαδίας

        Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης.                                                                                                  173

    Πέτρος Μενδώνης - Δημήτρης Μαριόλης - Γιώργος Γαλάνης

        Η ζωντανή εκπαίδευση κάτω από τη σκιά του νέου επιθεωρητισμού.                                                 187

    Αντώνης Ναξάκης

        Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.                                                                                                     213

    Γρηγόρης Καλομοίρης - Παύλος Χαραμής

        Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

        Η ελληνική περίπτωση.                                                                                                                      231

    Νίκος Σύφαντος

        Αξιολόγηση και "καλός" εκπαιδευτικός.                                                                                            243

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

    Χρήστος Κάτσικας

        Δείκτες ποιότητας και αξιολόγηση του σχολείου.

        Εκπαιδευτικό ISO 9000.                                                                                                                    251

    Γιώργος Γρόλλιος

        Σχολική αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση.                                                                                   265

    Χάρης Αθανασιάδης

        Αξιολόγηση και αποσυγκέντρωση.

        Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος ολοκληρώθηκε.                                                   279

1