ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ "ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"


Β.Α.ΒΑΖΙΟΥΛΙΝ

ΑΡΘΡΑ


 

23. Τοποθέτηση στο στρογυλό τραπέζι με θέμα: "Πλουραλισμός στη σοσιαλιστική κοινωνία: τρόποι κατάφασης στις συνθήκες της περεστρόικα".//Αγγελιοφόρος του Παν/μίου Μόσχας. Σειρά XII Θεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού, 1989. № 4. Μόσχα, 1989, σ. 21-23.

22. Λήμματα στο Φιλοσοφικό λεξικό.//Ι.Τ. Φρολόφ (επιμ.), 5η έκδοση, Μόσχα, 1986.

21. Υπέρ της ιστορικής προσέγγισης στο πρόβλημα του ιστορικού και του λογικού.//Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), τ. 6/2019, σ. 145-163.

20. Ο μεθοδολογικός ρόλος του προβλήματος του ιστορικού και του λογικού στις συγκεκριμένες επιστήμες.//Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), τ. 4/2019, σ. 69-96.

19. Περί των πρώιμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και περί του υποκειμένου τους. Για τη σημασία των Ομίλων Επαναστατικής Θεωρίας.//Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας. Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής. ΚΨΜ, 2017, σ. 91-111.

18. Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού.//Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας. Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής. ΚΨΜ, 2017, σ. 91-111.

17. Για τον πρώιμο σοσιαλισμό στην ΕΣΣΔ, τη γραφειοκρατία και τις περί «κρατικού καπιταλισμού» απόψεις.//Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας. Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής. ΚΨΜ, 2017, σ. 67-68.

16. Τοποθέτηση επί της εισήγησης του καθηγητή Β. Ν. Τσερκοβέτς «Ο βασικός οικονομικός νόμος του σοσιαλισμού».//Αγγελιοφόρος του Παν/μίου Μόσχας. Σειρά VII Οικονομία, № 3, Μάιος-Ιούνιος 1974, σ. 75-76

15. Για τη σημασία της Λογικής του «Κεφαλαίου» του Κ. Μαρξ.//ΔΙΑΠΛΟΥΣ, Νο 26, Ιούνιος-Ιούλιος 2008, σελ. 21-25.

14. Η λογική της ιστορίας της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής.//Εισήγηση στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Ηράκλειο, 24-28.5.2006. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΔΙΑΠΛΟΥΣ Νο 14, Ιούνιος-Ιούλιος 2006, σελ. 18-22.

13. Τακτικισμός, εθνικοπατριωτισμός, γεωπολιτική και μεσαιωνικά ιδεολογήματα. Εκ νέου περί του «μεγάλου σχεδίου» του Γ. Α. Ζιουγκάνοφ (μια μαρξιστική προσέγγιση).//Δημοσιεύθηκε με περικοπές και με τον τίτλο: «Πολιτική: μια μαρξιστική προσέγγιση» στην ΟΥΤΟΠΙΑ, Νο 60, Μάιος - Ιούνιος 2004, σελ. 21 - 42.

12. Μόνο επιστημονικά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα του κομμουνισμού. (Ολόκληρη η συζήτηση του Β. Α. Βαζιούλιν με μέλη της διεθνούς ερευνητικής ομάδας «Η Λογική της Ιστορίας» που πραγματοποιήθηκε το χειμώνα 1992) (4 Απριλίου 1992)//Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας. Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής. ΚΨΜ, 2017, σ. 17-33. (εδώ παρατίθενται χωρία που αφορούν την επανάσταση, την αντεπανάσταση και το σοσιαλισμό στην ΕΣΣΔ )

11. Το μεγάλο «σχέδιο» του Ι. Α. Ζιουγκάνοφ και ο μαρξισμός.//Ουτοπία, Νο 32, 1998, σελ. 163-174.

10. Η Λογική της Ιστορίας και οι προοπτικές της ανθρωπότητας.//Ουτοπία, Νο 39, 2000, σελ. 19 - 30.

9. Τα παράδοξα της αξιοπρέπειας υπό το πρίσμα του Μαρξ.//Ουτοπία, Νο 30, 1998, σελ. 143-146.

8. Η προσωπικότητα.//Τετράδια ψυχιατρικής Νο 48, 1994.

7. Για τη Ρωσία και τον κομμουνισμό σήμερα.//Αριστερή ανασύνταξη, τ. 4-5, 1994, σ. 45-69. & Να αναστοχαστούμε τη σύγχρονη εποχή...//Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας. Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής. ΚΨΜ, 2017, σ. 35-65.

6. Το πρόβλημα της αντίφασης στο "Κεφάλαιο" του Μαρξ.//Ουτοπία, Νο 12, 1994, σ. 17-28.

5. Μήπως είναι νωρίς να παραδοθεί ο Μαρξ στο μουσείο αρχαιοτήτων;//Νέα προοπτική 72, 1993.

4. Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο.//Νέα προοπτική 67, 5/12/1992.

3. Η προσωπικότητα ως πραγματικότητα της αναπτυσσόμενης κοινωνικής ολότητας.//Νέα προοπτική 13.

2. Ιστορία και κομμουνιστικό ιδανικό//Διαλεκτική, τ. 2, 1990, σ. 61-73.

1. Το σύστημα της λογικής του Χέγκελ και το σύστημα λογικής στο «Κεφάλαιο» του Μαρξ.//Επιστημονική σκέψη, Νο 36, 1987, σ. 75-82.


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Διεθνούς Σχολής "Λογική της Ιστορίας" (ΔΣΛΙ)