ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ "ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

 

 

10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

 

Ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας Αθήνας διοργανώνει κύκλο ανοικτών εκδηλώσεων με θέμα:

«10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας».

Εισηγητής αν. Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρης Πατέλης.

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους/-ες ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη επαναστατική θεωρία ως αναγκαίο όρο διάγνωσης της δομής και της ιστορίας της κοινωνίας ως ολότητας και των προοπτικών της, για τη θεμελίωση του νικηφόρου επαναστατικού κινήματος.

 

Η σειρά των μαθημάτων θα είναι η εξής:

22.10.2015

I.    Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του μαρξισμού.

29.10.2015

II.   Η ανάπτυξη του μαρξισμού και ο ρόλος της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας.

05.11.2015

III.  Η κοινωνία ως ολότητα. Η μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ιστορικό και Λογικό.

19.11.2015

IV.  Η απλούστατη σχέση της κοινωνίας ως διαδικασία (ο άνθρωπος ως έμβιο ον, οι ανάγκες και η σχέση με τη φύση. Η διττή διάρθρωση της απλούστατης σχέσης. Η μετάβαση από την απλούστατη σχέση στην ουσία της κοινωνίας (είδη και επίπεδα αλληλεπίδρασης των εμβίων όντων με τη φύση. Ριζική αλλαγή της «στρατηγικής επιβίωσης» του ανθρώπινου γένους).

10.12.2015

V.   Η ουσία της κοινωνίας. Εργασία και παραγωγή ως διαδικασία ανταλλαγής ύλης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Οι σχέσεις παραγωγής (εργασιακές σχέσεις).

17.12.2015

VI.  Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία).

14.01.2016

VII.  Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες.

21.01.2016

VIII.  Η διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Αρχή της διαδικασίας ιστορικής ανάπτυξης και πρωταρχική εμφάνιση της κοινωνίας. Η διαμόρφωση της κοινωνίας: 1) Δουλοκτησία, 2) Φεουδαρχία.

28.01.2016

IX.   Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. 3) Ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός.

11.02.2016

X.    Η ωριμότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ενοποιημένη ανθρωπότητα (κομμουνισμός)

 

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κάθε Πέμπτη, 18:00. Έναρξη: 22 Οκτωβρίου 2015.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 318, ΕΜΠ-ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη).

Θερμή παράκληση: η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, δεδομένου ότι το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00. Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι ελεύθερη και δωρεάν.Παρακολουθήστε όλα τα μαθήματα:

22.10.2015

I.    Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του μαρξισμού.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

29.10.2015

II.   Η ανάπτυξη του μαρξισμού και ο ρόλος της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

05.11.2015

III.  Η κοινωνία ως ολότητα. Η μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ιστορικό και Λογικό.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

19.11.2015

IV.  Η απλούστατη σχέση της κοινωνίας ως διαδικασία (ο άνθρωπος ως έμβιο ον, οι ανάγκες και η σχέση με τη φύση. Η διττή διάρθρωση της απλούστατης σχέσης. Η μετάβαση από την απλούστατη σχέση στην ουσία της κοινωνίας (είδη και επίπεδα αλληλεπίδρασης των εμβίων όντων με τη φύση. Ριζική αλλαγή της «στρατηγικής επιβίωσης» του ανθρώπινου γένους).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

10.12.2015

V.   Η ουσία της κοινωνίας. Εργασία και παραγωγή ως διαδικασία ανταλλαγής ύλης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Οι σχέσεις παραγωγής (εργασιακές σχέσεις).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

17.12.2015

VI.  Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

14.01.2016

VII.  Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

21.01.2016

VIII.  Η διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Αρχή της διαδικασίας ιστορικής ανάπτυξης και πρωταρχική εμφάνιση της κοινωνίας. Η διαμόρφωση της κοινωνίας: 1) Δουλοκτησία, 2) Φεουδαρχία.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

28.01.2016

IX.   Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. 3) Ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός.

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις

 

11.02.2016

X.    Η ωριμότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ενοποιημένη ανθρωπότητα (κομμουνισμός).

Εισήγηση

Ερωτήσεις-απαντήσεις